مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری بیولوزی تولید مثل
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری
   

 

سرفصل آزمون هاي دکترای بیولوژی تولید مثل سال  98-97

 

زیست شناسی سلولی و مولکولی:   روش های مطالعه سلولی ، سلول و نقل انتقالات غشایی – -شبکه آندوپلاسمی –انتقال پروتئین ها به اندامک ها و غشاها--دستگاه گلژی -اندامک های سلولی-کلروپلاست و فتوسنتز- اسکلت سلولی-حمل و نقل وزیکولی- ریبوزوم ها- هسته

جنین شناسی : مقدمه- گامتوژنز- تخمک گذاری تا لانه گزینی- هفته دوم تکامل-هفته سوم تکامل
فیزیولوژی غدد : هورمونهای هیپوفیزی- هورمون هاي هيپوتالاموسي- هورمون رها کننده پرولاکتین( PRH ) - هورمونهای هیپوفیز خلفی
بافت شناسی غدد: غدد تیروئید- غدد پاراتیروئید- هیپوفیز- غدد اپی فیز

 

آزمون اول
97/08/25   


زیست شناسی سلولی و مولکولی:چرخه سلولی سرطان و آپاپتوز- کلیات مولکولی-همانندسازی  DNA-جهش ، ترميم و نوترکیبی
جنین شناسی : هفته سوم تا هشتم (دوره رویانی) -ماه سوم تا هنگام تولد-نقایص مادرزادی و تشخیص پیش از تولد-دستگاه های محافظتی، اسکلتی و عضلانی- حفرات بدن
فیزیولوژی غدد : هورمون رشد -هورمونهای تیروئیدی -هورمونهای پانکراس
بافت شناسی غدد: غدد فوق کلیوی- اعضای حساسه شریان( (Sensory organs of arteries - دستگاه اعصاب مرکزی-

 

آزمون دوم
97/09/30

زیست شناسی سلولی و مولکولی:رونویسی-تغییرات پس از رونویسی- پروتئین سازی- تنظیم بیان ژن و پیام رسانی بیولوژیک
جنین شناسی :دستگاه قلبی عروقی- دستگاه تنفسی-دستگاه گوارش
فیزیولوژی غدد : سوماتواستاتين - پاراتيروئيد -هورمون PTH - غدد آدرنال- کورتیزول-آلدوسترون
بافت شناسی غدد: دستگاه تولیدمثل مرد- دستگاه تولیدمثل زن-

 

آزمون سوم
97/10/28

زیست شناسی سلولی و مولکولی: تكنيك هاي مولكولي و مهندسي ژنتيك

جنین شناسی دستگاه ادراری - تناسلی- سر و گردن- دستگاه عصبی-گوش- چشم
فیزیولوژی غدد : دستگاه تولید مثل زن و مرد
بافت شناسی غدد: پستان- پوست- غدد ضمیمه دستگاه گوارش

استعداد تحصیلی

 

آزمون چهارم
97/11/12  


 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

97/08/25

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

97/09/30

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

97/10/28

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

97/11/12

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5

97/11/26

آزمون جامع اول (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

6

97/12/10

آزمون جامع دوم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

7 97/12/24 آزمون جامع چهارم (كل مباحث درسي)  

8

98/01/23

آزمون جامع سوم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health