مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: منابع دکتری تخصصی تولید مثل :.
 
شهریه به تومان
نام درس
700000
علوم تولید مثل(جنین شناسی، بافت شناسی، فیزیولوژی غدد و تولید مثل)
 
استعداد تحصیلی
 
بيولوژي سلولي  و مولكولي
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health