مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: منابع دکتری تخصصی ویروس شناسی :.
 
شهریه به تومان
نام درس
ویروس شناسی
 
850000
بيولوژي سلولي و مولکولی
 
استعداد تحصیلی
 
Test cable channels Graduate Department of Health