مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی ویروس شناسی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
850000
50
دكتر اسماعیلی
ویروس شناسی
1100000
100+20 ساعت نکته و تست
دکتر جعفرنژاد
بيولوژي سلولي ومولکولی
600000 40 دکتر نوریان استعداد تحصیلی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
2295000
210
   
Test cable channels Graduate Department of Health