مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکترای ژنتیک پزشکی
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری
   

 

سرفصل آزمون هاي دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی  سال  97-96

ژنتیک مندل- توارث و شجره نامه- عواملی که طرح های توارثی را پیچیده می کند-اپیستازی و بر هم کنش های بین ژنی - کروموزوم ها و سازمان دهی ژنوم - ژنتیک جمعیت

 

آزمون اول
96/09/10   

پیوستگی - صفات چند عاملی ( چند فاکتوره) - شناسایی ژنهای دخیل در بیماریهای تک ژنی و چند عاملی - مهندسی ژنتیک و درمان بیماری های ژنتیک

 

آزمون دوم
96/10/08

جهش های ژنی و سیتوژنتیک ( ناهنجاری های کروموزومی) - سرطان- ژنتیک ایمنی - تکامل ژنوم و فیلوژنی - نوترکیبی و ترانسپوزون ها

 

آزمون سوم
96/11/13

ژنتیک بیماری های تک ژنی - بیوشیمیایی و غیر عاملی ( رایج) - تشخیص پیش از تولد

 

آزمون چهارم
96/12/18  


 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

96/09/10

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

96/10/08

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

96/11/13

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

96/12/18

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5

97/01/17

آزمون جامع اول (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

6

97/01/31

آزمون جامع دوم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

7

97/02/14

آزمون جامع سوم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health