مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی ژنتیک انسانی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
780000
100
دکتر بهرامی

ژنتیک انسانی

1000000
100 + 20 ساعت نکته و تست
دکتر جعفرنژاد
بیوشیمی
300000
30
استاد قوی پنجه
استعداد تحصیلی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
1872000
250
   
Test cable channels Graduate Department of Health