انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی ژنتیک انسانی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
780000
80
دکتر بهرامی

ژنتيك پزشكي و باليني وسرطان

دکتر بهرامی

مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی مولکولی

دکتر بهرامی

ژنتيك مولوكولي وبيو شيميايي

دکتر بهرامی

ژنتيك ايمني وسرطان

دکتر بهرامی
ژنتيك جمعيت وسيتو ژنتيك
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
702000
80
   
Test cable channels Graduate Department of Health