مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: منابع دکتری تخصصی بیوانفورماتیک :.
 
   
 
مشخصات بسته آموزشی
 
 
شهریه به تومان
نام درس
زیست شناسی سلولی و مولکولی
 
500000
آمار و احتمال  
ریاضیات گسسته  
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health