انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی علوم جانوری
 

شهریه نهایی به تومان

تخفیف شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
690000 20% 865000
100
دکتر جعفرنژاد
زیست سلولی و مولکولی
1100000
20%
1380000
90
دکتر نور آبادي
فیزیولوژی جانوری
1000000
20%
1250000
100
دکتر جعفرنژاد
بیوشیمی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
شهریه کل با 10% تخفیف تعداد ساعت
2511000
290
   
Test cable channels Graduate Department of Health