انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: منابع دکتری تخصصی علوم جانوری :.
 
شهریه به تومان
نام درس
 
جانور شناسی
 
500000
بیوشیمی
 
زیست سلولی و مولکولی  
 
Test cable channels Graduate Department of Health