مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: منابع دکتری تخصصی میکروبیولوژی :.
 
شهریه به تومان
نام درس
900000
ژنتیک
 
میکروبیولوژی  
زیست سلولی مولکولی
 
بیوشیمی
 
بیوفیزیک
 
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health