مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: منابع دکتری تخصصی زیست پزشکی سامانه ای:.
 
شهریه به تومان
نام درس
بیوشیمی  
800000 استعداد تحصیلی  
زیست سلولی و مولکولی  
 
Test cable channels Graduate Department of Health