دوره های حضوری کاردانی به کارشناسی آمار
 
   
 
شرایط دوره حضوری
 
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
900000
40
دکتر نوریان
روش های آماری
900000
40
دکتر نوریان
آمار و احتمالات ریاضی
500000
60
آقاي شهیدزاده
ریاضیات
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
شهریه کل با 10% تخفیف
تعداد ساعت
2070000
140
Test cable channels Graduate Department of Health