مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: بسته های آموزشی کاردانی به کارشناسی آموزش کودکان استثنایی :.
 
   
 
مشخصات بسته آموزشی
 
 
شهریه به تومان
نام درس
روانشناسی کودکان استثنایی
 
800000
روانشناسی عمومی
 
روانشناسی تربیتی
 
روانشناسی رشد
 
   
 
Test cable channels Graduate Department of Health