مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دوره های حضوری کاردانی به کارشناسی بهداشت عمومی
 
   
 
شرایط دوره حضوری
 
 

شهریه نهایی به تومان

تخفیف
شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
480000
20%
600000
20
دکتر مشایخ صالحی
کلیات بهداشت محیط
400000
20%
500000
30
دکتر نوریان
آمار حیاتی
450000
20%
570000
20
خانم انصاری
تغذیه
700000
20%
880000
40
دکتر رحیمی
مباني اپيدميولوژي
700000
20%
880000
40
دکتر رحیمی
اپيدميولوژي بيماريها
480000
20%
600000
20
دکتر محتشمی
بهداشت روان
300000
20%
390000
20
خانم دکتر نخعی
تنظیم خانواده وواکسیناسیون
250000
20%
320000
20
دکتراسماعیلی
میکروب شناسی
480000
20%
600000
50
دکترنورآبادی
فیزیولوژی
600000 20% 750000 30 دکتر صفاری آموزش بهداشت
400000
20%
500000
40
استاد شهیدزاده
فیزیک عمومی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
شهریه کل با 10% تخفیف
تعداد ساعت
4716000
330
Test cable channels Graduate Department of Health