مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: بسته های آموزشی کاردانی به کارشناسی بهداشت عمومی:.
 
   
 
مشخصات بسته آموزشی
 
 
شهریه به تومان
نام درس
900000
کلیات بهداشت محیط
 
آمار حیاتی
 
تغذیه
 
مبانی اپیدمیولوژی
 
اپیدمیولوژی بیماریها
 
آموزش بهداشت  
میکروب
 
روان
 
تنظیم خانواده و واکسیناسیون
 
   

 

 
دروس پایه
 

 

شهریه به تومان
نام درس
100000
 
فیزیولوژی  
فیزیک عمومی
 
 
 

 

 
 
Test cable channels Graduate Department of Health