انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: فوریتهای پزشکی :.
 
   
 
شرایط دوره حضوری
 
 

شهریه نهایی به تومان

تخفیف شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
500000
20%
630000
40
آقای شیری وکامرانی
احیاء قلبی ریوی و فوریتهای پزشکی
400000
20%
500000
25
دکتر متقی نژاد
داروشناسی
400000
20%
500000
30
دکتر مرادی
آناتومي
480000
20%
600000
50
دکترنورآبادی
فیزیولوژی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
شهریه کل با 10% تخفیف
تعداد ساعت
1602000
145
Test cable channels Graduate Department of Health