مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: بسته های آموزشی کاردانی به کارشناسی فوریتهای پزشکی:.
 
   
 
مشخصات بسته آموزشی
 
 
شهریه به تومان
نام درس
800000
فارماكولوژي
 
احیاء قلبی ریوی و فوریتهای پزشکی
 
آناتومي
 
فیزیولوژی
 
 
 
   
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health