دوره های حضوری کاردانی به کارشناسی حشره شناسی پزشکی
 
   
 
شرایط دوره حضوری
 
   
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
180000
30
آقای عسگری
کلیات بیماریهای منتقله  
180000
30
آقای سلیم آبادی
موفولوژی وفیزیولوژی حشرات
240000
40
آقای نادری
شيمي عمومي
140000
20
دکترفدیری
بهداشت محیط
350000
70
دکتر اسماعیلی ،دکتر بخشی
میکروب شناسی وانگل شناسی
180000
30
آقای راستکار
فیزیولوژِی
210000
30
دکترمنتظرابدی
فیزیک عمومی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
اقساط پیش پرداخت با 10 درصد تخفیف کل شهریه تعداد ساعت
چهار فقره چک به مبلغ 200000 تومان
532000
1332000
1480000
250
         
Test cable channels Graduate Department of Health