مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دوره های حضوری کاردانی به کارشناسی حشره شناسی پزشکی
 
   
 
شرایط دوره حضوری
 
 

شهریه نهایی به تومان

تخفیف شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
300000
20%
390000
30
آقای عسگری
کلیات بیماریهای منتقله  
300000
20%
390000
30
آقای سلیم آبادی
موفولوژی وفیزیولوژی حشرات
400000
20%
500000
40
آقای نادری
شيمي عمومي
480000
20%
600000
20
دکترشمس ، دکتر قدیری
بهداشت محیط
600000
20%
750000
70
دکتر اسماعیلی ،دکتر رحیمی
میکروب شناسی وانگل شناسی
480000
20%
600000
50
دکترنورآبادی
فیزیولوژِی
400000
20%
500000
40
استاد شهیدزاده
فیزیک عمومی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
شهریه کل با 10% تخفیف تعداد ساعت
2664000
280
Test cable channels Graduate Department of Health