دوره های حضوری کاردانی به کارشناسی حشره شناسی پزشکی
 
   
 
شرایط دوره حضوری
 
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
700000
30
دکتر شکری
کلیات بیماریهای منتقله  
700000
30
دکتر شکری
موفولوژی وفیزیولوژی حشرات
500000
40
دکتر نادری
شيمي عمومي
750000
20
دکتر مشایخ صالحی
بهداشت محیط
750000
70
دکتر اسماعیلی
میکروب شناسی وانگل شناسی
700000
50
دکترنورآبادی
فیزیولوژِی
500000
40
استاد شهیدزاده
فیزیک عمومی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
شهریه کل با 10% تخفیف تعداد ساعت
4140000
280
Test cable channels Graduate Department of Health