مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دوره های حضوری کاردانی به کارشناسی هوشبری
 
   
 
شرایط دوره حضوری
 
 

شهریه نهایی به تومان

تخفیف شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
400000
20%
500000
25
دکتر متقی نژاد
فارماكولوژي
400000
20%
500000
40
دکتر عارفیان
اصول بيهوشي
300000
20%
390000
30
دکتر عارفیان
بيماري شناسي
500000
20%
630000
75
آقای شیری
مراقبتهاي ويژه
400000
20%
500000
30
دکتر مرادی
آناتومي
400000
20%
500000
40
استاد شهیدزاده
فیزیک عمومی
480000 20% 600000
50
دکترنورآبادی
فیزیولوژی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
شهریه کل با 10% تخفیف
تعداد ساعت
2592000
290
 
Test cable channels Graduate Department of Health