مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: بسته های آموزشی کاردانی به کارشناسی هوشبری :.
 
   
 
مشخصات بسته آموزشی
 
 
شهریه به تومان
نام درس
800000
فارماكولوژي
 
اصول بيهوشي
 
بيماري شناسي
 
مراقبتهاي ويژه
 
آناتومي
 
فیزیک عمومی
 
فیزیولوژی
 
   
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health