انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: بسته های آموزشی کاردانی به کارشناسی هوشبری :.
 
   
 
مشخصات بسته آموزشی
 
 
شهریه به تومان
نام درس
500000
فارماكولوژي
 
اصول بيهوشي
 
بيماري شناسي
 
مراقبتهاي ويژه
 
آناتومي
 
فیزیک عمومی
 
فیزیولوژی
 
   
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health