.: بسته های آموزشی کاردانی به کارشناسی مدارک پزشکی :.
 
  مدارک پزشکی  
 
مشخصات بسته آموزشی
 
   
شهریه به تومان نام درس
300000 مدارك پزشكي ، جنبه های قانونی وسایرموارد  
کد گذاری بیماری ها  
کلیات پزشکی  
اصلاحات پزشکی  
اصول بایگانی  
ریاضی  
آمار  
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health
.: تمامی حقوق متعلق به این سايت برای موسسه علوم و فنون معین محفوظ می باشد :.