مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دوره های حضوری کاردانی به کارشناسی مامایی
 
   
 
شرایط دوره حضوری
 
 

شهریه نهایی به تومان

تخفیف
شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
700000
20%
880000
60
خانم  دکتردامغانيان
بارداری و زایمان
700000
20%
880000
60
خانم  دکتردامغانيان
بیماری های زنان
550000
20%
690000
40
خانم دکنر نخعی
 
نوزادان     
480000
20%
600000
30
خانم دکنر نخعی
بهداشت مادروکودک وتنظیم خانواده
550000
20%
690000
40
خانم دکتر یزدخواستی
داخلی و جراحی
650000
20%
820000
50
دکتر شیرازی
جنین شناسی
480000
20%
600000
50
دکترنورآبادی
فیزیولوژی
350000
20%
440000
30
دکتر جعفرنژاد
بیوشیمی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
شهریه کل با 10% تخفیف تعداد ساعت
4014000
360
Test cable channels Graduate Department of Health