مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دوره های حضوری کاردانی به کارشناسی مامایی
 
   
 
شرایط دوره حضوری
 
 
شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
1000000
60
خانم  دکتردامغانيان
بارداری و زایمان
1000000
60
خانم  دکتردامغانيان
بیماری های زنان
800000
40
خانم دکنر نخعی
 
نوزادان     
650000
35
خانم دکنر نخعی
بهداشت مادروکودک وتنظیم خانواده
800000
40
خانم دکتر یزدخواستی
داخلی و جراحی
800000
45
دکتر شیرازی
جنین شناسی
700000
50
دکترنورآبادی
فیزیولوژی
900000
30
دکتر جعفرنژاد
بیوشیمی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
شهریه کل با 10% تخفیف تعداد ساعت
5985000
360
Test cable channels Graduate Department of Health