مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.:بسته های آموزشی کاردانی به کارشناسی مامایی :.
 
   
 
مشخصات بسته آموزشی
 
 
شهریه به تومان
نام درس
بارداری و زایمان
 
بیماری های زنان
 
 
نوزادان     
 
بهداشت مادر و کودک و تنظیم خانواده
 
850000
داخلی و جراحی
 
جنین شناسی
 
 
 
   
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health