دوره های حضوری کاردانی به کارشناسی مدیریت
 
 
مدیریت
 
 
شرایط دوره حضوری
 
   
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
300000
70
دكترزابلی
تئوری های مدیریت
300000
40
دکتر مشهدی
اقتصاد خردوکلان
240000
40
آقای شهیدزاده
ریاضی
120000
20
دکتر نوریان
آمار
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
اقساط پیش پرداخت با 10 درصد تخفیف کل شهریه تعداد ساعت
سه فقره چک به مبلغ 200000 تومان
300000
900000
1000000
180
         
Test cable channels Graduate Department of Health