مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دوره های حضوری کاردانی به کارشناسی مدیریت .
 
   
 
شرایط دوره حضوری
 
 

شهریه نهایی به تومان

تخفیف
شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
650000
20%
820000
50
دكترزابلی
تئوری های مدیریت
680000
20%
850000
40
دکتر مشهدی
اقتصاد خردوکلان
400000 20% 500000
40
استاد شهیدزاده
ریاضی
550000
20%
690000
45
دکتر نوریان
آمار
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
شهریه کل با 10% تخفیف
تعداد ساعت
2052000
180
Test cable channels Graduate Department of Health