دوره های حضوری کاردانی به کارشناسی مدیریت .
 
   
 
شرایط دوره حضوری
 
 
شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
800000
30
دكترزابلی
تئوری های مدیریت
800000
30
دکتر حسینی شکوه
اقتصاد خردوکلان
500000
40
استاد شهیدزاده
ریاضی
600000
40
دکتر نوریان
آمار
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
شهریه کل با 10% تخفیف
تعداد ساعت
2430000
140
Test cable channels Graduate Department of Health