مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: بسته های آموزشی کاردانی به کارشناسی مدیریت :.
 
   
 
مشخصات بسته آموزشی
 
 
شهریه به تومان
نام درس
تئوری های مدیریت
 
اقتصاد خرد
 
500000
اقتصاد کلان
 
ریاضی
 
آمار
 
   
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health