.: بسته های آموزشی کاردانی به کارشناسی مدیریت :.
 
   
 
مشخصات بسته آموزشی
 
 
شهریه به تومان
نام درس
تئوری های مدیریت
 
اقتصاد خرد
 
500000
اقتصاد کلان
 
ریاضی
 
آمار
 
   
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health