دوره های حضوری کاردانی به کارشناسی آموزش راهنمایی و مشاوره
 
  آموزش راهنمایی و مشاوره  
 
شرایط دوره حضوری
 
   
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
180000
30
دکتر برهانی
مشاوره و راهنمایی
210000
30
خانم دکتر طاهری
روانشناسی عمومی
180000
30
دکتر برهانی
روانشناسی تربیتی
120000
20
دکتر امیری
روانشناسی رشد
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
اقساط پیش پرداخت با 10 درصد تخفیف کل شهریه تعداد ساعت
دو فقره چک به مبلغ 200000 تومان
221000
621000
690000
110
         
Test cable channels Graduate Department of Health