مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دوره های حضوری کاردانی به کارشناسی آموزش راهنمایی و مشاوره .
 
   
 
شرایط دوره حضوری
 
 

شهریه نهایی به تومان

تخفیف
شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
500000 20% 630000
30
دکتر برهانی
مشاوره و راهنمایی
500000
20%
630000
30
دکتر خدامرادی
روانشناسی عمومی
500000
20%
630000
30
دکتر برهانی
روانشناسی تربیتی
480000 20% 600000
20
دکتر خدامرادی
روانشناسی رشد
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
شهریه کل با 10% تخفیف
تعداد ساعت
1782000
110
 
Test cable channels Graduate Department of Health