مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دوره های حضوری کاردانی به کارشناسی آموزش راهنمایی و مشاوره .
 
   
 
شرایط دوره حضوری
 
 
شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
700000
30
دکتر برهانی
مشاوره و راهنمایی
700000
30
دکتر خدامرادی
روانشناسی عمومی
700000
30
دکتر برهانی
روانشناسی تربیتی
600000
20
دکتر خدامرادی
روانشناسی رشد
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
شهریه کل با 10% تخفیف
تعداد ساعت
2430000
110
 
Test cable channels Graduate Department of Health