مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دوره های حضوری کاردانی به کارشناسی علوم آزمایشگاهی !---------------------------------------- Main Goes Here ----------------------------------------------->
 
   
 
شرایط دوره حضوری
 
 

شهریه نهایی به تومان

تخفیف
شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
450000
20%
570000
30
دكتر اسماعیلی
ویروس شناسی
580000
20%
725000
80
دكتر عقیل
ایمنی و سرم شناسی
650000
20%
820000
100
دکتر جعفر نژاد
بیوشیمی
900000
20%
1130000
90
دكتر اسماعیلی
باکتری شناسی
500000
20%
630000
30
دکتر رحیمی
انگل شناسی
500000
20%
630000
30
دکتر رحیمی
قارچ شناسی
550000
20%
690000
60
دکترمحسنی
خون شناسی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
شهریه کل با 10% تخفیف
تعداد ساعت
3717000
420
Test cable channels Graduate Department of Health