انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: بسته های آموزشی کاردانی به کارشناسی علوم و صنایع غذایی :.
 
   
 
مشخصات بسته آموزشی
 
 
شهریه به تومان
نام درس
میکروب شناسی مواد غذایی
 
تکنولوژی مواد غذایی
 
500000
شیمی موادغذایی
 
فیزیک عمومی
 
ریاضیات
 
   
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health