مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: بسته های آموزشی کاردانی به کارشناسی علوم و صنایع غذایی :.
 
   
 
مشخصات بسته آموزشی
 
 
شهریه به تومان
نام درس
میکروب شناسی مواد غذایی
 
تکنولوژی مواد غذایی
 
800000
شیمی موادغذایی
 
فیزیک عمومی
 
ریاضیات
 
   
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health