مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دوره های حضوری کاردانی به کارشناسی علوم تجربی
 
 
علوم تجربی
 
 
شرایط دوره حضوری
 
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
350000
70
دکتر محمدنژاد
بیولوژی سلولی مولکولی
210000
30
دکتر نورآبادی
زیست شناسی عمومی
240000
40
آقای نادری
شیمی عمومی
210000
30
دکترمنتظرابدی
فیزیک
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
اقساط پیش پرداخت با 10 درصد تخفیف کل شهریه تعداد ساعت
سه فقره چک به مبلغ 200000 تومان
300000
900000
1010000
170
         
Test cable channels Graduate Department of Health