مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: بسته های آموزشی کاردانی به کارشناسی علوم تجربی :.
 
   
 
مشخصات بسته آموزشی
 
 
شهریه به تومان
نام درس
بیولوژی سلولی مولکولی
 
زیست شناسی عمومی
 
700000
شیمی عمومی
 
فیزیک
 
زمین شناسی
 
   
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health