مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: دروس پایه و عمومی :.
 
 
دروس پایه و عمومی
 
 
شرایط دوره حضوری
 
 

شهریه نهایی به تومان

تخفیف شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
480000
20%
600000
50
دکترنورآبادی
فیزیولوژی
300000
20%
390000
30
دکتر حاجی پور
زبان عمومی
300000
20%
390000
30
دکتر قادری
ادبیات فارسی
300000
20%
390000
20
آقای محمدزاده
معارف اسلامی
650000 20% 820000
100
دکتر جعفرنژاد
بیوشیمی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
شهریه کل با 10% تخفیف
تعداد ساعت
1827000
230
Test cable channels Graduate Department of Health