انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: دروس پایه و عمومی :.
 
 
دروس پایه و عمومی
 
 
شرایط دوره حضوری
 
 

شهریه نهایی به تومان

تخفیف شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
480000
20%
600000
50
دکترنورآبادی
فیزیولوژی
300000
20%
390000
30
دکتر حاجی پور
زبان عمومی
300000
20%
390000
30
دکتر قادری
ادبیات فارسی
300000
20%
390000
20
آقای محمدزاده
معارف اسلامی
650000 20% 820000
100
دکتر جعفرنژاد
بیوشیمی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
شهریه کل با 10% تخفیف
تعداد ساعت
1827000
230
Test cable channels Graduate Department of Health