مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: بسته های آموزشی کاردانی به کارشناسی دروس پایه و عمومی :.
 
 
دروس عمومی
 
 
مشخصات بسته آموزشی
 
 
شهریه به تومان
نام درس
100000
زبان عمومی
 
ادبیات فارسی
 
معارف اسلامی
 
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health