انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: کاردانی به کارشناسی اتاق عمل :.
 
   
 
شرایط دوره حضوری
 
 

شهریه نهایی به تومان

تخفیف شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
650000
20%
820000
75
آقای شیری وکامرانی
داخلی جراحی
1100000
20%
1380000
70
استاد کردمیر
تکنیکهای اتاق عمل
350000
20%
440000
30
دکتر جعفرنژاد
بیوشیمی
400000
20%
500000
30
دکتر مرادی
آناتومي
480000
20%
600000
50
دکترنورآبادی
فیزیولوژی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
شهریه کل با 10% تخفیف
تعداد ساعت
2682000
255
Test cable channels Graduate Department of Health