مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دوره های حضوری کاردانی به کارشناسی پزشکی هسته ای
 
   
 
شرایط دوره حضوری
 
 

شهریه نهایی به تومان

تخفیف
شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
350000
20%
440000
30
آقای حجازی
روشهای پزشکی هسته ای
350000
20%
440000
40
دکتر منتظرابدی
فیزیک تشعشع وموادراديواكتيو
400000
20%
500000
30
دکتر مرادی
آناتومي
400000
20%
500000
40
دکتر منتظرابدی
راديوبيولوژي وحفاظت پرتوها
200000
20%
250000
10
استاد شهیدزاده
شناخت دستگاههاي پزشكي
480000 20% 600000
50
دکترنورآبادی
فیزیولوژِی
400000
20%
500000
40
استاد شهیدزاده
فیزیک عمومی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
شهریه کل با 10% تخفیف تعداد ساعت
2322000
240
Test cable channels Graduate Department of Health