مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دوره های حضوری کاردانی به کارشناسی رادیولوژی
 
   
 
شرایط دوره حضوری
 
 

شهریه نهایی به تومان

تخفیف
شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
350000
20%
440000
30
دکتر رستمی
فيزيك پرتوها
400000
20%
500000
40
دکتر رستمی
رادیوگرافی
400000
20%
500000
30
دکتر مرادی
آناتومی رادیوگرافیک
300000
20%
390000
20
دکتر منتظرابدی
اصول تاریکخانه
400000
20%
500000
40
استاد شهید زاده
فیزیک عمومی
480000
20%
600000
50
دکترنورآبادی
فیزیولوژی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
شهریه کل با 10% تخفیف
تعداد ساعت
2097000
210
Test cable channels Graduate Department of Health