مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.:بسته های آموزشی کاردانی به کارشناسی رادیولوژی :.
 
مشخصات بسته آموزشی
 
 
شهریه به تومان
نام درس
فيزيك پرتوها
 
آناتومی رادیوگرافیک
 
800000
اصول تاریکخانه
 
رادیوگرافی
 
فیزیک عمومی
 
فیزیولوژی
 
   
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health