دوره های حضوری کاردانی به کارشناسی ریاضی
 
   
 
شرایط دوره حضوری
 
 

شهریه نهایی به تومان

تخفیف شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
500000
20%
630000
60
استاد شهیدزاده
ریاضی عمومی
450000
20%
570000
40
استاد شهیدزاده
هندسه
550000
20%
690000
45
دکترنوریان
امارواحتمالات
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
شهریه کل با 10% تخفیف تعداد ساعت
1350000
145
Test cable channels Graduate Department of Health