انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
400000
40

دکترصدقی

 
دانش كتابشناسي
500000
50
دکترصدقی
علوم وتکنولوژی اطلاعات پزشکی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
اقساط پیش پرداخت با 10 درصد تخفیف کل شهریه تعداد ساعت
سه فقره چک به مبلغ 150000 تومان
360000
810000
900000
90
         
Test cable channels Graduate Department of Health