مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشد پرستاری
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1200000
75
آقایان شیری- کامرانی
داخلی جراحی
890000
30
دکتر بگ جانی
کودکان
890000
30
دکتر خدامرادی
بهداشت مادران و نوزادان
890000
30
دکتر زارعیان
بهداشت جامعه
890000
25
دکتر صدقی
بهداشت روان
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
4284000
190
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان
برنامه كلاسهاي حضوري

Test cable channels Graduate Department of Health