انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری
 
انفورماتیک پزشکی
 

زمان پاسخ گویی:160 دقیقه تعدادکل سولات:160 تعدادشرکت کننده درآزمون سال پیش:396 نام رشته:انفورماتیک پزشکی
نام منابع استفاده شده درآزمون
تعدادسئوالات
نام طراحان سئوال
عناوین دروس
مقدسی ، ویگر،عبدالهاک،صفدری
45
استاد یوسفی
مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی
کافمن
25
استاد یوسفی
اصول برنامه نویسی
توماس وفینی
15
استاد شهیدزاده
ریاضیات عمومی
لیپ شوتز وهوروویتز
20
استاد یوسفی
ساختمان داده ها
کاظم محمد
15
استاد نوریان
آمار زیستی
      کلیات و اصطلاحات پزشکی
      انفورماتیک سلامت

سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد انفورماتیک پزشکی  سال 97-96 

مديريت اطلاعات بهداشتي – درماني: کیفیت اطلاعات در مراقبت بهداشتی – ( تالیف دکتر حمید مقدسی )
(کل کتاب )
Health information management of a strategic resource Abdelhak , Marvate (فصل اول و دوم )
اصول برنامه نويسي: ساختار برنامه ها (پاسكال – C ) – متغيرها و ثابت ها (پاسكال – C )
ساختمان داده ها: زير بناي بازگشتي – پيچيدگي زماني و مرتبه اجرايي
رياضي : بسط دو جمله ای – تابع – حد و پیوستگی و مجانب- اعداد مختلط- دنباله و سری
زبان عمومی

 

 

آزمون اول
96/8/26   

 

مديريت اطلاعات بهداشتي – درماني :
Health information Management at a strategic resource Abdelhak , Marvate
(فصل های سوم- چهارم – پنجم – ششم- هفتم- هشتم – نهم )
اصول برنامه نويسي : عملگرها و عبارات (پاسكال – C ) – دستورات ورودي و خروجي (پاسكال – C )- دستورات كنترلي (پاسكال – C )
ساختمان داده ها: آرايه و رشته – پشته و صف
رياضي : مشتق - کاربرد مشتق - مختصات قطبی
زبان عمومی

 

آزمون دوم
96/10/08

 

مديريت اطلاعات بهداشتي – درماني: مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی (تالیف: دکتر صفدری) کل کتاب
Health information Management at a strategic resource Abdelhak , Marvate (فصل های دهم تا نوزدهم )
آمار زيستي: مفهوم آمار – توزیع و بیان آن – توصیف عددی نتیجه مشاهدات – احتمالات – توزیع نرمال
اصول برنامه نويسي: آرايه ها و رشته ها (پاسكال – C )- اشاره گرها (پاسكال – C )
ساختمان داده ها: ليست هاي پيوندي – درخت – درخت هاي ويژه
رياضي :حد و پیوستگی توابع چند متغیره
کلیات و اصطلاحات پزشکی :بیماری های اعصاب-بیماری های قلب و عروق-بیماری های تنفس-بیماری های گوارشی-بیماری های کلیه
بیماری های خون-بیماری های غدد
انفورماتیک سلامت:فناوری اطلاعات سلامت-کلیات-پزشکی کامپیوتر محور : آینده-نگاه كلي بر سيستم‌هاي اطلاعاتي-سلول گرايي، زير بناي تحولات در صنعت رايانه-عناصر سيستم‌اطلاعاتي-طراحي ساختار مفهومي اطلاعات-طراحي پايگاه داده‌اي
زبان عمومی

 

 

آزمون سوم
96/11/13

مديريت اطلاعات بهداشتي – درماني :
Managing health information system a proctical approach for health care executinc (کل کتاب )
آمار زيستي: برآورد – آزمون فرضیه – آنالیز واریانس – بستگی بین صفات
اصول برنامه نويسي : زير برنامه ها (پاسكال – C )- گونه هاي شمارشي – ركورد – استراكچر- يونيون – مجموعه (پاسكال – C ) – فايل (پاسكال – C )
ساختمان داده ها: گراف – مرتب سازي
ریاضی: - انتگرال- کاربردهای انتگرال
کلیات و اصطلاحات پزشکی: بیماری های زنان و مردان-بیماری های کبدی-بیماری های عفونی-بیماری های چشم و گوش-سرطان-الکترولیتها-بیماری های پوست-بیماریهای روانی -دستگاه اسکلتی-عضلانی
انفورماتیک سلامت: طراحي برنامه نظام يافته-پالايش مختصات برنامه-سیستمهای اطلاعات مدیریت-مدیریت اطلاعات بهداشتی با رویکردی به آمار بیمارستانی-كاربرد كلينيكي HIS -مدارک پزشکی و پرونده الکترونیکی در بیمارستان-مفهوم برنامه ريزی منابع سازمانی (ERP )
Teletherapy
زبان عمومی

 

 

آزمون چهارم
96/12/18  

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

96/08/26

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

96/10/08

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

96/11/13

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

96/12/18

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5
97/01/17

آزمون جامع اول

 

 

 

 

6
97/02/14
آزمون جامع دوم

 

 

 

 

7
97/03/11
آزمون جامع سوم

 

 

 

 

8
97/04/01
آزمون جامع چهارم

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health