مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: منابع آزمون کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی :.
 
قیمت بسته به تومان
نام درس
850000
مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی
 
آمارزیستی
 
ریاضی
 
انفورماتیک سلامت  
کلیات اصطلاحات پزشکی  
زبان عمومی
 
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health