انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشدبرنامه ریزی یادگیری الکترونیکی درعلوم پزشکی
 

شهریه نهایی به تومان

تخفیف شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
700000
20%
880000
30
خانم دکتر اکبرپور
بهداشت عمومي
800000
20%
1000000
30
دکتر صفاری
تکنولوژِی آموزشی
800000
20%
1000000
20
دکتر برهانی
روانشناسي یادگیری
800000 20% 1000000 40 خانم دکتر اصلانی مبانی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
650000
20%
820000
45
دکتر نوریان
آمار
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
3375000
165
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان