انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: منابع آزمون کارشناسی ارشد - بهداشت حرفه ای :.
 
قیمت بسته به تومان
نام درس
بهداشت حرفه ای
 
 
700000
 
ارگونومی
 
ریاضی
 
   
   
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health