مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.:منابع آزمون بهداشت محیظ کارشناسی ارشد-مهندسی بهداشت محیط :.
 
قیمت بسته به تومان
نام درس
700000
   
مواد زائد جامد
 
شیمی و میکروبیولوژی آب و فاضلاب  
       
كليات بهداشت محيط
 
جمع آوری فاضلاب  
تصفیه آب و فاضلاب