.:منابع آزمون بهداشت محیظ کارشناسی ارشد-مهندسی بهداشت محیط :.
 
قیمت بسته به تومان
نام درس
850000
 
آلودگي هواوكنترل آن
 
مواد زائد جامد
 
شیمی و میکروبیولوژی آب و فاضلاب  
       
كليات بهداشت محيط
 
جمع آوری فاضلاب  
تصفیه آب و فاضلاب  
 
زبان عمومی
 
   
Test cable channels Graduate Department of Health