انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.:منابع آزمون بهداشت محیظ کارشناسی ارشد-مهندسی بهداشت محیط :.
 
قیمت بسته به تومان
نام درس
700000
   
مواد زائد جامد
 
شیمی و میکروبیولوژی آب و فاضلاب  
       
كليات بهداشت محيط
 
جمع آوری فاضلاب  
تصفیه آب و فاضلاب