مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
منابع آزمون کارشناسی ارشد بینایی سنجی
 
قیمت بسته به تومان
نام درس ودانلود نمونه جزوات
بیماریهای چشمی
 
فیزیولوژی اپتیک
 
900000
اپتومتری کودکان
 
کلیات اپتومتری و عینک طبی
 
آنومالی دید دوچشمی
 
  عدسی های تماسی  
 
زبان عمومی
 
   
موجود نمی باشد
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health