.:منابع آزمون کارشناسی ارشد - بیوتکنولوژی :.
 
قیمت بسته به تومان
نام درس ودانلود نمونه جزوات
بيولوژي سلولي ومولكولي
 
800000
 میکروب  شناسي
 
بیوشیمی
 
 
زبان عمومی
 
   

شهریه جزوات مربوط به بسته آموزشی این رشته به صورت مجزا از سایر رشته های مجموعه اعلام گردیده است، درصورت تمایل به تهیه بسته جامع که کل گرایشهای این مجموعه را پوشش دهد 20% به مبلغ فوق اضافه می گردد.

 

 
Test cable channels Graduate Department of Health