انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشد اکولوژی انسانی
 
   
شرایط دوره حضوری
 
 

شهریه نهایی به تومان

تخفیف شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
1000000
20%
1250000
40
دکتر قربانی
مباني اکولوژی انسانی
700000
20%
880000
30
خانم دکترخرقانی
جمعیت وتنظیم خانواده
650000
20%
820000
45
دکتر نوریان
آمار
700000
20%
880000
30
خانم دکتر اکبرپور
بهداشت عمومي
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
2745000
145
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

Test cable channels Graduate Department of Health