مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشد اکولوژی انسانی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1000000
40
دکتر قربانی
مباني اکولوژی انسانی
700000
30
خانم دکترخرقانی
جمعیت وتنظیم خانواده
800000
45
دکتر نوریان
آمار
700000
30
خانم دکتر اکبرپور
بهداشت عمومي
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
2880000
145
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

Test cable channels Graduate Department of Health